• پروژه تولید و نصب ضربه گیرهای لاستیکی هتل بزرگ شیراز توسط شرکت فراپیشتاز هونام

چشم انداز

"بیانیه ماموریت شرکت فراراب شیراز"

ماموریت:

تولید و تامین انواع واشر، قطعات و ترکیبات لاستیکی مورد نیاز صنایع مختلف (با تاکید بر صنعت لوله سازی ) در راستای توسعه پایدار.

چشم انداز :

شرکت فراراب در سال 1395 ارزش ریالی تولیدات خود را به میزان 200 درصد افزایش خواهد داد

استراتژی ها :

مدیریت هزینه ها (مواد، دستمزد، سربار)
توسعه بازار های داخلی و صادراتی

توسعه و ارتقاء تکنولوژی و تجهیزات و محیط کار

توسعه استانداردهای فنی به منظور ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی

ارتقاء مهارتها و سلامت کارکنان
افزایش رضایتمندی مشتریان

ارزشها:

مشتریان - موفقیت ما در گرو رضایت مشتریان است

کارکنان - کارکنان شایسته (صادق ، مسئولیت پذیر ،پاسخگو ، متعهدعلاقمند به یادگیری و کار تیمی، دقیق ، امانت دار) به عنوان مهم ترین و ارزشمند ترین سرمایه فراراب تلقی می شوند

سهامداران – رضایت سهامداران از طریق افزایش مورد انتظار در ارزش سهام آنان با حفظ ارزش های معنوی ، فرهنگی و اجتماعی و زیست محیطی تامین می گردد
تامین کنندگان و شرکای تجاری- تعامل با تامین کنندگان شرکای تجاری داخلی و خارجی با نگاه به افق های دور و لحاظ نمودن منافع طرفین صورت می گیرد

جامعه – رسالت و مسئولیت اجتماعی فراراب در قبال جامعه و محیط زیست در راستاي رعایت الزامات قانونی و حفظ منابع ملی تعیین شده است

دقت در بهبود شرایط محیط کارکنان و احترام به ارزشهای جامعه ای که در آن زندگی می کنیم حائز اهمیت است.


دیدگاه کاربران


نام :  
ایمیل :  
وبلاگ / سایت :  
 
دیدگاه :