دانلود

کاتالوگ

واحدها

  • واحد طراحی و قالب سازی
  • واحد کامپاندینگ
  • واحد کنترل کیفیت (C)
  • واحد تحقیق و توسعه
  • واحد تولید (پرسی-اکسترودری-کلندری- اتوکلاوی- کفپوش های اتوکلاوی- کفپوش های گرانولی و ورق های ضربه گیر)
  • واحد جوینت
  • انبارها ( محصول- قطعات و مواد اولیه)
  • واحد مالی ،اداری و پشتیبانی
  • واحد بازاریابی و فروش