دانلود

کاتالوگ

واشرهای آب بندی

اساسی ترین ماموریت شرکت فراپیشتاز هونام، تولید و تامین انواع واشرهای لاستیکی آب بندی لوله های تولیدی در میهن عزیزمان و دیگر کشورهای منطقه می باشد که با توجه به این ماموریت ، شرکت تبدیل به یکی از بزرگترین و معتبرترین تولیدکنندگان این نوع محصول در منطقه گردیده است